Anello Vase

$230.00
Anello creates a single slit around the vase like a ring wrapped around it.
Categories: Crystal,
Anello creates a single slit around the vase like a ring wrapped around it.